ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ของฉันของเธอ

กายเธอหรือกายฉันวันรู้จัก
กายเธอคือของรักฉันหรือนั่น
กายเธอบำรุงเลี้ยงเธอฉันปัน
กายฉันหรือของเธอของอันใด
กายฉันมั่นกายเธอของเธอเธอ
กายเธอหรือกำเธอกายฉันฉัน
กายเธอยอมรับใช้กายฉันปัน
กายฉันมั่นกายเธอกายกายกาย
วาจาคำของเธอฉันมั่นแน่แท้
วาจาเธอของเธอแน่ของเธอฉัน
วาจาเธอของเธอจริงยอมรับมัน
วาจาฉันวาจาเธอรับได้ใด
วาจาเป็นของฉันนั่นของฉัน
วาจานั้นเป็นของเธอเธอหรือตอบ
วาจาเธอเป็นของเธอรับผิดชอบ
วาจามอบของของเธอของของเธอ
ใจจิตใจอัตนัยของเธอฉัน
ใจจิตใจนั้นจิตใจใครเจตสิก
ใจจิตใจเกิดหรือหลงเพลิดเพลินพลิก
ใจจิตสิกขาสิ่งเกิดกำตามดู
ใจจิตใจอยู่ข้างในอยู่ข้างหน้า ใจจิตหาอยู่ที่หน้าของฉันตั๋ว ใจจิตใจของเธอเธออยู่ที่ตัว ใจจิตหัวไม่อยู่ตัวใจของใคร ใจจิตเป็นของฉันใจคิดกำใด ใจจิตใจเป็นของใครเธอของฉัน ใจจิตใดของของใครเลี้ยงไข้กัน ใจจิตนั้นคิดไม่เท่าไม่เท่ากำ

กำของฉัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น