ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สิทธิ

กายสิทธิสิทธิกายกรรมสิทธิ
กายสิทธิปิดกายสิทธิเปิดกรรมสิทธิของ
กายสิทธิไม่ไม่รักกายกายหรือรักจอง
กายสิทธิต้องกายสิทธิกำกำในกาย

วาจาสิทธิวาจาส่งสัญญาสิทธิ
วาจาสิทธิวาจาสัจจะพูดเขียนปราชญี
วาจาสิทธิสำคัญใครภาพเขียนวาด
วาจาอาจเป็นเพียงสิทธิผุดสิ่งใด

ใจสิทธิที่สิทธิใจใครรู้ได้
ใจสิทธิใจใครจะรู้พิเพ่งผาด
ใจสิทธิมีจริงที่ใจนายกายคาด
ใจสิทธิอาจยากแท้หยั่งครั้งไม่มี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น