ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปิดตา

กายตาปิดยามหลับคิดได้หรือไร
กายตาในใหญ่หรือเล็กตาเนื้อปิด
กายตาปิดนานช้าได้กระพริบคิด
กายตาปิดมองไม่เห็นหรือเห็นเอย
วาจาปิดตาลากคิดหยุดที่ใด
วาจาใครในวาจาตาปิดปิดปิด
วาจาหยุดได้คำปิดตาวิชช
วาจาปิดตาคนได้หรือเปิดตา

ใจตาปิดปิดใจตาตาใจปิด
ใจตาปิดใจปิดเปิดเปิดตาไหน
ใจตาปิดหรือเปิดได้ใจตาใย
ใจตาไหนในปิดใจใจตาตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น