ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเชื่อ

กายความเชื่อกำลังกายกายาพลัง
กายเชื่อกรังเกาะร่างไหนเชื่อในกุศล
กายเชื่อก่อสร้างให้ตนเป็นอย่างตนตน
กายเชื่อหนทางมรรคาสามัคคี
กายเชื่อใดกำลังใครกายแกร่งเกร่ง
กายเชื่อแห่งแห่งกายไหนกายไร้เชื่อ
กายเชื่อความจริงกายกายไหนเเรงเรื้อ
กายเชื่อเหนือกายไหนเชื่อผ่องหรือกาย

วาจาเชื่อเชื่อจริงเชื่อเพราะสิ่งใด
วาจาไหนใครจะเชื่อวาจานั่น
วาจาเชื่อคำวาจาได้ไดกัน
วาจานั่นหรือจะเชื่อเท่าสัญญา
วาจาเชื่อใครผู้เชื่อคำใครเชื่อ
วาจาเหนือเชื่อไม่เชื่อเพราะอัคไหน
วาจาเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อใครใย
วาจาใช่เชื่อไม่เชื่อสัจวาจา

ใจคนเชื่อใจเขาเชื่อคนใจเชื่อ
ใจคนเชื่อมีอำนาจเหนือสิ่งไหน
ใจคนเชื่อเพราะเงินทองบุญคุณใด
ใจคนเชื่อเพราะรักในคิดเหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น