ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรอง

กายกรองกรรมกายกายการกรร
กายกรองกลั่นกรรมกรรมกล่ำกิจต้อง
กายกรองกายกรรมแล้วกำใดกรอง
กายกรองกายกิจต้องต้องทำกรรม
วาจากรองศลยุคคราสายะกรรม
วาจากล่ำกรองก่อกรรมเกิดเเก่
วาจากรองสัญญากรรมนำแน่แท้
วาจากรองสรรค์สร้างแสสุขดีงาม
ใจกรองตรองใจกรรมกรองการณ์
ใจกรองทานที่ทุกข์ให้ต่างกรีมแน่
ใจกรองการณ์แห่งนาสัญญาแล
ใจกรองการเกิดแก่เจ็บตายใครไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น