ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ให้

กายผู้ให้ร่างกายผู้สร้าง
กายผู้ให้ร่างคุณไหน
กายผู้ให้กายน่ารักสง่าไง
กายผู้ให้กายสุขใสกายา

วาจาผู้ให้พูดพูดให้ให้พูด
วาจาผู้ให้ทุจใครพูดสำคัญไหน
วาจาผู้ให้ความทุกข์ความสุขฆ่าคำใคร
วาจาผู้ให้สัญญาใสโปร่งใดวาจา

ใจผู้ให้ให้สิ่งใดใจทาน
ใจผู้ให้นำสุขศานต์ดับทุกข์
ใจผู้ให้ให้ใดสิ่งสุข
ใจผู้ให้ดับทุกข์ใครใคร

ยาเหยี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น