ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ป่วย

กายป่วยกายขันธ์ม้วยเปื่อยแตกดับ
กายป่วยกายกรรมจับหรือยุ่งหวัด
กายป่วยโรคราร้ายรารารัด
กายป่วยมาเล็งจัดเล็งมะเร็ง
กายป่วยโรคดันความความดันใคร
กายป่วยผิวไม่ใสผลิใดเหนียว
กายป่วยกายเกินไปเกินไหนเทียว
กายป่วยลดสุขเที่ยวเบาหวานกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น