ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เครื่องห่อหุ้ม

กายเครื่องห่อหุ้มบอกเพศใด
กายเครื่องห่อหุ้มในกาย ณ.
กายเครื่องห่อหุ้มชีพสัจจะ
กายเครื่องห่อหุ้มนะตั่งใจ

วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมฮ่อมห่อ
วาจาเครื่องห่อ หุ้มไว้ตั่งใฝ่
วาจาเครื่องห่อหุ้มล้อมกรอบใคร
วาจาเครื่องห่อหุ้มในทางเป็น

ใจเครื่องห่อหุ้มห้อมล้อมจิต
ใจเครื่องห่อหุ้มคิดใจใส
ใจเครื่องห่อหุ้มใจจิตใด
ใจเครื่องห่อหุ่มใยพลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น