ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เห็นพ้องด้วย

กายเห็นพ้องกำคัลลองกายากำ
กายเห็นกำพ้องด้วยกรรมกายด้วย
กายเห็นต้องด้วยร่างมีขันธ์จนรวย
กายเห็นด้วยพ้องคนสัตว์วนวัดตา

วาจาเห็นพ้องด้วยวาจาสัจสัจจะวา
วาจานาเห็นด้วยว่าวาจาสัตว์_
วาจาเห็นพ้องด้วยดั่งร่วมจิตทัศน์
วาจาสัตย์วัดกุศลคนสิ่งใด

ใจเห็นพ้องด้วยใจเเดเจตใจดวง
ใจเห็นสรวงสวรรค์แดแท้ฤาหลอก
ใจเห็นพ้องด้วยใจแน่โลเลยอก
ใจเห็นตรอกถนนใจในพ้องตรง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น