ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กฏ

กายกฏกายเกิดกายเจ็บกายตาย
กายกายกฏเกิดกำกลั่นขันธ์ขั้นขันธ์
กายกฏกิจเกิดกายโกยกำกรรมกรรณ์
กายกฏวันกายทำฑัณฑ์ท่องเทียว
กายกฏเติบโตตั่งแต่งปรุงป่วน
กายกฏส่วนอ่วนแคลงคลาคงเข็ญลำบาก
กายกฏกำกรรมกายแตกแหลกร่างยาก
กายกฏบากหายร่างหายกฏใดคราวคง

วาจากฏถูกกำหนดในส่วนร่วม
วาจากฏกำหนดท่วมท้นธารไหล
วาจากฏหรือกำหนดวาจาใคร
วาจากฏพูดเขียนไหนปันใดนา
วาจากฏกำกำหนดเพื่อสุขส่วน
วาจามวลวาจากฏเพื่อบางหนา
วาจากฏธรรมชาติบทดับทุกข์ครา
วาจานาวาจานะสัญยะใด

ใจกฏใจกำหนดกฏใจแห่ง
ใจกฏแหล่งใจกฏเกิดเปิดสิ่งไหน
ใจกฏหมุนใจกฏหมองใจกดใจ
ใจกฏไร้หรือใจกดหมดใจกำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น