ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผ่องใสสดชื่น

กายผ่องใสสดชื่นในร่างกายผ่อง
กายใสผ่องใสงามคล้องบุญกายใส
กายผ่องพรรณวรรณะอันผ่องแผ้วใด
กายผ่องใสสดชื่นในนาแนวธรรม

วาจาผ่องใสสดคล่องบุญงามใคร
วาจาใสผ่องแผ้วในกุศลต้อง
วาจาใสวาจาใดคณาครอง
วาจาผ่องใสสดชื่นยืนบุญยงค์

ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ได้ทำ
ใจผ่องธรรมใสสดกรรมคณาไหน
ใจผ่องแผ้วใจใสแล้วผ่องจิตใจ
ใจผ่องใสสดชื่นใดที่ธรรมทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น