ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รัก

รักที่กายกายางามยามสวยสรรค์
รักกายกรรมกายาธรรมงามสวยศล
รักกายเนื้อกายนิ่มนักหน้ามองยล
รักกายล้นกุศลรักพักกายกรรม
รักกายยงค์อโหใยตั่งไว้วัน
รักกายกันก็จริงกายกายเห็นก่อน
รักกายกายเห็นหนใดกายบุญนอง
รักกายผ่องไม่ผ่องแผ้วกายทำใด

รักวาจาเสียงธรรมมาเสียงสุขใจ
รักวาจาบุญแบ่งใบในระญาติ
รักวาจาพูดสิ่งใดไม่เกินขาด
รักวาจาธรรมมาธาตุธุรกุล

รักจิตใจงามสิ่งใดกุสนพูด
รักจิตผุดสิ่งอโหมโนหัน
รักจิตใจแสดงให้หรือรับกัน
รักใจสรรค์น่าศลวันเเนวทางใด


____________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น