ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มี

กายมีรูปมีนามมี
กายมีกายหยัดอัตตาตั่ง
กายมีรูปเกิดกายหยั่ง
กายมีกายตั่งกายใคร

วาจามีคำมีพูดมี
วาจามีคำที่ตั่งไหน
วาจามีพูดที่ใดใด
วาจาใครตั่งไว้ยากยงค์

ใจมีจิตมีมีไหม
ใจมีใจใสแสสิ่ง
ใจมีจิตดีใครจริง
ใจมีรู้จริงธรรมใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น