ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่รู้

กายไม่รู้เกิดกายามาเพื่อใคร
กายรู้ไม่ไม่รู้กายกายใครฝึก
กายไม่รู้กายร่างหมดเวลาฮึก
กายไม่รู้กายระลึกใครใครใคร

วาจาไม่รู้เรื่องใครในเรือนราง
วาจาร่างรางเรื่องไรในเขียนว่า
วาจาไม่รู้เรื่องใดก่อนคำลา
วาจาว่าไม่รู้ทาไม่รู้

ใจไม่รู้ใจใครดูใจไม่เห็น
ใจไม่รู้ใจใครเป็นนั้นใจเขา
ใจไม่รู้ปิดหุ้มดูใจแท้เนา
ใจไม่รู้ผงผุยเบาหนาหรือบาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น