ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หลบหลีก

กายหลบหลีกลี้ลาแร้ว
กายหลบคราดแคล้วคำว่า
กายหลบหลีกเร้นกายา
กายหลบหลีกหนาอบาย

วาจาหลบหลีกแล้วราไร
วาจาหลบหลีกในพูดพลั่ง
วาจาหลบหลีกหลักแร้แลรัง
วาจาหลบหลีกไร้รั้งเรื่องรวน

ใจหลบหลีกเร้นใจรัดราไร
ใจหลบหลีกไร้หรือหรุแล้วรึ
ใจหลบหลีกหลอกราไรหือหึ
ใจหลบกลบฝึกกรากกรำธรรมทน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น