ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ของใคร

กายของใครตั่งอยู่ได้กับเจ้าของ
กายของใครใยจำต้องเปลี่ยนแปลขันธ์
กายของใครป้อนข้าวใดกายต่างกัน
กายกายนั้นของกายใครในก่อการณ์

วาจาของใครในของวาจาใจ
วาจาของของของใครมั่นคงฉัน
วาจาของใครไม่เท่าเชื่อถือพลัน
วาจานั้นของใครเล่าเขายึดครอง

ใจของใครเขายึดไว้ใจจิตเขา
ใจเขาเท่าใจเขาทันความโง่ไง๋
ใจเขาเที่ยงใจเขาเท่าของของใคร
ใจของใครในไม่แน่และไม่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น