ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

หย่อน

ร่างหย่อนหย่นตั่งตรงยากหย่อนยานหย่อน
ร่างหย่อนหย่อนเหี่ยวหย่อนยานนานร่างไข
ร่างหย่อนหย่นเยียวยายากหย่อนหนังใย
ร่างหย่อนใครกายหย่อนหนังต่างกายตน

วาจาหย่อนไม่ตึงตังไม่ตรึงตน
วาจาหย่อนวาจาตนวาจาใส
วาจาหย่อนไม่ตึงตนไม่ตึงใตร
วาจาหย่อนไม่ยึดไว้ในตึงตรา

ใจหย่อนไม่ตึงใจไม่ตึงผัง
ใจหย่อนปล่อยหย่อนใจใจพักคลาย
ใจหย่อนไม่ตึงด้ายไม้ตึงตึง

ตึง

ตึงร่างกายเครียดขึงตึงเครียดร่าง_
ตึงร่างกางตรึงร่างกายสายตรึงไหน
ตึงกายาร่างกำยำตรึงกายใคร
ตึงร่างใดตรึงกายใยไร้ทุกข์ตึง

ตึงวาจาตึงคำมาตึงคำไป
ตึงคำไหนวาจาใครพูดตราตรึง
ตึงคำความตรึงตาตามวาจาพึ่ง
ตึงคำตึงสิ่งสุดซึ้งวาจาคอน

ตึงใจตรึงสิ่งใจซึ่งซึ้งใจใคร
ตึงใจใส่ธรรมดาใจในสิ่งตรึง
ตึงใจแดใจเขาแท้แดใดพึ่ง
ตึงใจจึงสร้างทุกข์ขึงตึงเครียดใคร

ศรัทธา

ร่างศรัทธาสังขารูปศรัทธาร่าง
ร่างศรัทธาร่างงามรวมร่างหนาบางใหน
ร่างศรัทธาหรือเหมือนร่างหรือต่างใด
ร่างศรัทธาธาตุุขันธ์ใครในต่างทำ
ร่างศรัทธามาเพื่อร่างกายนายไหน
ร่างศรัทธากิเลสใดร่างต่างเขลา
ร่างศรัทธาสภาวะกรรมเบียนเมา
ร่างศรัทธาบูชาเข้ารักเกลียดกาย

วาจาศรัท ธาถาถมหรือถดถอย
วาจาศรัท ธาทาถ้อยเราเขาหรือ
วาจาศรัท ธาผู้พูดผู้ฟังครือ
วาจาศรัท ธาคำถือคำผู้ใด

ใจศรัทธามาที่หน้าอาจไม่เห็น
ใจศรัทธาฐานะเป็นอยู่ตั่งไว้
ใจศรัทธาห้ามได้ยากห้ามใจใคร
ใจศรัทธาธงตั่งใดอาศัยจงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

จุดเด่นผู้ให้

จุดเด่นผู้ให้กายร่างปั้นสร้างให้
จุดเด่นผู้ให้กายร่างใสสวยปลูกหรู
จุดเด่นผู้ให้ร่างงามกายหน้ามองดู
จุดเด่นผู้ให้ขันธ์ทางสู่เจริญตา
จุดเด่นผู้ให้กายร่างทางพ่อแม่
จุดเด่นผู้ให้กายเปลี่ยนแปรจุดเด่นให้
จุดเด่นผู้ให้การเมิงแท้เงื่อนไขใด
จุดเด่นผู้ให้สังขารงานมองตน

จุดเด่นผู้ให้วาจาส่งประสงค์เสริด
จุดเด่นผู้ให้วาจาเกิดวาทะแก่น
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำเขียนผังแปลน
จุดเด่นผู้ให้แสนต่างวาจา
จุดเด่นผู้ให้วาจาคำนำสัญญา
จุดเด่นผู้ให้คำวาจาเด่นดังกุศล
จุดเด่นผู้ให้วาจาเหยียบย่ำคำต่างคน
จุดเด่นคนเหนือกว่าคนเพื่อสิ่งไป_

จุดเด่นผู้ให้ด้วยดวงใจด้วยดวงจิต
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจจิตจริตจรด
จุดเด่นผู้ให้ด้วยใจแท้อนาคต
จุดเด่นผู้ให้ตั่งใจจดตั่งใจจริง
จุดเด่นผู้ให้เป็นผู้ให้ใจกำลัง
จุดเด่นผู้ให้เป็นใจดังสะสมจริต
จุดเด่นผู้ให้เจตสิกใจจิตระคิด
จุดเด่นผู้ให้ใจมุ่งจิตสละใจ_

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

โลกภัย

กายโลกภัยไกลโรคกายร่างโลกโลก
กายโลกภัยภพภัยโรคกายภัยร่าง
กายโลกภัยโลกโลกสูตรไปมาแนวทาง
กายโลกภัยกายาร่างกายโลกทำ

วาจาโลก ภัยพูดเขียนเรียนรู้โลก
วาจาโลก ภัยวิปโยคโศกตรมไหน
วาจาโลกภัยกำหนดกรรมของใคร_
วาจาโลก ภัยโลกใครกรรมของคน_

ใจโลกภัยยาใจโลกโรคจิตใจ
ใจโลกภัยสิ่งกำไว้ใจจิตจ้อง
ใจโลกภัยจิตดวงใดใครยึดครอง
ใจโลกผองภัยดวงใจภัยโลกแยก

เบียน

เบียนกายาร่างธาตุคราสาใจใคร
เบียนกายใครต่างที่ใดธาตุธรรมสัตว์
เบียนกายร่างมีรูปแร้วแนวกายวัฏฏ์_
เบียนธาตุจัดกำกรรมกำนำกายครอง

เบียนวาจาเบียนคำนาหว่านผลผลิ
เบียนคำติเบียนคำต่อเบียนความต่าง
เบียนวาจาหนักเบาหนาบางบากวาง_
เบียนคำทางวจีขวางทางบุญกรรม

เบียนดวงใจเบียนดวงไขเบียนใจจง_
เบียนใจคงใครเบียนบังใบบดบาก
เบียนดวงธรรมเบียนบดทรเบียนยายาก_
เบียนใจจากวิบากใบใจดวงเดียว


วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แห่งธรรม


ร่างแห่งธรรมหรือไร้ธรรมธรรมชาติ
ร่างแห่งธรรมเกิดดับภาพมีเรือนเรื่อง
ร่างแห่งธรรมขยำยุคปลุกปราญเปรือง
ร่างแห่งธรรมมะรังมะเรืองแสงแห่งธรรม

วาจาแห่งธรรมมะดาคราสาเกิดชาติ
วาจาแห่งธรรมะธาตุทำสวยสรรค์
วาจาแห่งธรรมะสะวนนะธรรมงามวัน
วาจาแห่งธรรมนามนั้นรูปนามไป

ใจแห่งธรรมะทำทำมะธรรมมะทำ
ใจแห่งธรรมมะเกิดแหล่งธรรมบ่อหยุดไส
ใจแห่งธรรมธรรมดาธรรมใจใคร
ใจแห่งธรรมมะสดใสใครพบธรรม