ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน้าที่

กายหน้าที่มีมากมายในหน้าที่
กายหน้าที่ตั่งแต่เกิดเชิดร่างขันธ์
กายหน้าที่กายสิทธิ์มีกายเกิดครรภ์
กายหน้าขันธ์พลันหน้าที่ที่หน้ากาย

วาจาหน้า ที่นำหน้านายหน้าที่
วาจาที่หน้าที่นี้หน้าที่ไหน
วาจาหน้าที่นำทางหน้าที่ใคร
วาจาใครในหน้าที่สัญญายา

ใจหน้าที่ใจหมุนกี่หน้าที่วน
ใจหน้าที่ใจเปลี่ยนสนสนสิ่งไหน
ใจหน้าที่ใจจิตมีที่ใจใคร
ใจหน้าใดในหน้าที่วิถีทาง

หน้าเทศกาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น