ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเข้าใจ

เข้าใจกายในเข้าใจในร่างกาย
เข้าใจกายธรรมกายเขาสุขสันต์
เข้าใจกายกายสังขารกายต่างกัน
เข้าใจนั้นกายสำคัญขับเคลื่อนกาย

เข้าใจพูดนำวาจามาเป็นทาง
เข้าใจพูดเขียนความต่างเพื่อสิ่งไหน
เข้าใจพูดเขียนสิ่งดีเขียนเพื่อใคร
เข้าใจพูดนำสุขให้หรือหลอกลวง

เข้าใจใจใจของใครใครต่างจริง
เข้าใจยิ่งยิ่งเข้าใจคนต่างผัน
เข้าใจใจแนวทางใครใจต่างกัน
เข้าใจจันทร์เข้าใจกำเข้าใจใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น