ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ฝืน

กายฝืนยั่งยงค์ยืนไม่ปลดปลง
กายฝืนคงตั่งตรงลงไม่เปลี่ยนผัน
กายฝืนบังคับครื้นครืนกายสั้น
กายฝืนกันกายฝืการนานกายใคร
วาจาฝืนก็กลบกลืนหรือกลับกลอก
วาจายอกย้อนฟื้นฝืนฝืนกลับไขว้
วาจาฝืนในคำคืนเปลืยนเพราะไร
วาจาไหนใครฝืนฝืนยามคืนคำ
ใจฝืนฝืนกล้ำกลืนรับกำกำ
ใจฝืนจำใจจำฝืนฝืนฝืนฝีไหน
ใจฝืนใจยั่งยืนฝืนธรรมใจ
ใจฝืนใดใครฝืนใจใครฝืนคอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น