ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บ้าน

กายของบ้านคือเรือนบ้านหรือเรือนร่าง
กายของบ้านเรือนประกอบย่อมตั่งได้
กายของบ้านกายเรือนกายกรรมต่างใด
กายเรือนกายของตัวบ้านบ้านเรือนตรง

วาจาบ้านเรื่อนร่างทางวาจา
วาจาว่าบ้านเรือนตราคราเรือนร่าง
วาจาบ้านตั่งตรงคำวาจาทาง
วาจาต่างวางตั่งบ้านสานเรือนรวง

ใจบ้านมีประตูมีหน้าต่าง
ใจบ้านบานประตูเปิดปิดได้
ใจบ้านตัวเรือนบ้านใจบ้านใจ
ใจบ้านสะอาดใสด้วยศีลแด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น