ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปกติ

กายปกติกายร่างขันธ์มีปกติ
กายปกติศีลดำริพิเศษสุข
กายปกติสิ่งพอดีมีกายทุก
กายปกติมีที่ถูกปกติกาย

วาจาปกติมีดำริก่อนหลังแก่น
วาจาปกติธรรมะแดนธรรมะไหน
วาขาปกติสวยงามศีลสะบาใด
วาจาใสในปกติตั่งใยยืน

ใจปกติทำสิ่งสิธิหน้าที่
ใจปกติมีทำใจที่ตั่งใจใส
ใจปกติธรรมศีลมาทำศีลใจ
ใจปกติตั่งอยู่ใยไม่ปรวนแปร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น