ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความมั่นคงยืนยงค์/stant up

กายสังขารไม่ตั่งอยู่มันคงใด
กายตั่งไว้กำลังใดกายยืนหยัด
กายโรคไขอายุใดกายเปลี่ยนชัด
กายไม่หยัดยืนเพราะไรในกายา
กายสังขารต่างเวลามามั่นคง
กายไม่ตรงงานไม่ตรงกายแปลปัด
กายอ่อนเยาวกายร่างเบากายโรครัด
กายร่างหยัดยืนอยู่นานได้ไม่เอนเอียง

วาจาคงมั่นมั่นคงตรงยืนหยัด
วาจารัดรักไม่พรากจากเพียงร่าง
วาจาพูดรักตลอดไม่เว้นว่าง
วาจาจางพูดเปลี่ยนไปเหตุผลป่วน
วาจามั่นคงรัดยงค์ธรรมแท้จัด
วาจามัดให้มั่นคงไม่เปลี่ยนมั่นคงได้
วาจามั่นเวลาพูดรึเปลี่ยนไป
วาจาใหญ่ในวาจาครามั่นคง

ใจมั่นคงใจที่ตรงใจที่ตั้ง
ใจมั่นป้องไม่เอนเอียงทรงตัวไหน
ใจมั่นคงจักปกป้องไทไทไท
ใจมั่นใจใครมั่นคงหลงเสรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น