ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่แน่นอน

กายไม่แน่ไม่แน่นอนกายไม่แน่
กายไม่แน่ไม่แน่นอนนั้นปรวนปรับ
กายไม่แน่กายตั่งอยู่เกิดดับนับ
กายไม่แน่เปลี่ยนแปลกลับทุกทุกวัน

วาจาในไม่แน่นอนไม่แน่แน่
วาจาแน่ไม่แน่นอนคนกำจับ
วาจาไม่ไม่แน่นอนวาจางับ
วาจาไม่แน่นอนกลับเปลี่ยนไปมา

ใจไม่แน่ใจไม่แท้ไม่แน่นอน
ใจไม่ผ่อนใจไม่ผกไม่แน่ผัง
ใจไม่แน่ไม่แน่แท้คนเเน่บัง
ใจไม่แน่ไม่แน่ตั่งหรือแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น