ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แลดู

กายแลดูร่างกายอยู่ทานข้าวน้ำ
กายแลดูร่างกายงามสมบูรณะใส
กายแลดูกายร่างธรรมทำอย่างไร
กายแลใกลดูแลกายสังหารกอง
วาจาแลดูแลดูหูรับฟัง
วาจาแลสุขสิ่งยังสาระถะ
วาจาแลดูแลดูสัญญะณ.
วาจาจะแลดูแลแลดูบุญ
ใจดูแลหัวใจแท้แลดูใจ
ใจดูใจแลดูใจดูแลดู
ใจดูแลแลดูแล้วใจงามอยู่
ใจแลดูดูแลใจใจยาจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น