ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รูป

กายรูปของมีธาตุมาประชุม
กายรูปของก้อนกลุ่มหลายเรื่องนั่น
กายรูปมาประกอบเรื่องกรรมวัน
กายรูปมีมากนั้นวันรูปมี
กายรูปกายรูปร้ายกายรูปเด่น
กายรูปเป็นดูไม่เด่นไม่สวยศรี
กายรูปนับว่ากายกายเปลี่ยนมี
กายรูปวันไม่มีดีหรือไร

วาจารูปสัญตาสัญญาสิก
วาจารูปเขียนคำอีกคำประกาศ
วาจารูปอักษราสัญญาภาพ
วาจารูปบ้างไม่ทราบที่มาไป
วาจารูปขายรูปได้ขายภาพได้
วาจารูปคำของใครหรือของฉัน
วาจารูปคำเปลี่ยนไปสัญญายันต์
วาจารูปขายได้นั้นบุญอะไร

ใจรูปนั้นใจในรูปรูปในใจ
ใจรูปไหนนำจิตใจหรือใจผัน
ใจรูปเอยใจรูปใครเห็นใจปัน
ใจรูปนั้นปั้นรูปใจเป็นก้อนกำ

ใจรูปตั่งตั่งรูปใจพระช่วยเหลือ
ใจรูปไม่เหมือนเชื่อต่างใจนั้น
ใจรูปเอยใจเราแท้หรือเปลี่ยนพลัน
ใจรูปนั้นเปลี่ยนผันไปใครรู้ทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น