ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เพื่อ

กายเพื่อเธอกายเพื่อธรรมกายเพื่อกาย
กายเพื่อใครจึงบุญใบสว่างขันธ์
กายเพื่อกินกายเพื่อกรงกายใครกัน
กายเพื่อปันกายเพื่อสรรค์สร้างสุขใคร

วาจาเพื่อเธอวาจาเพื่อทำวาจาเพื่อทาง
วาจาเพื่ออย่างแบบอย่างเพื่อเพื่อสัตย์ใส
วาจาเพื่อบุญใบเบิกหรือเพื่อบทบาทพูดใบ
วาจาเพื่อสร้างสิ่งไหนในธิปตาย

ใจเพื่อเธอใจเพื่อทางธรรมงามสวย
ใจเพื่อเธอมีหรือด้วยใจสุขสันต์
ใจเพื่อเธอเธอเพื่อทำสิ่งใดกัน
ใจเพื่อสรรค์สร้างธรรมะทะหาญตน
ใจเพื่อธรรมทำด้วยใจในธรรมทำ
ใจเพื่อนำทางใจเธอสว่างไหว
ใจเพื่อใจใจเพื่อไฝ่ฝักฝ่ายใจ
ใจเพื่อกายเพื่อวาจาใจข้านาย
ใจเพื่อกำนำใจกรงส่งกักขัง
ใจเพื่อดังกายสวยสวยวาจาใส
ใจเพื่อกิจการบุญแบบหรือบาปใบ
ใจเพื่อไพรเข้าป่ารกปกใจงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น